Новое

Gretel I Ciemność

4.1 звезд, основано на 86 отзывах

RUR 443.58

В наличии

Описание

Mała, niewinna dziewczynka w nazistowskich Niemczech, poważany psychoanalityk w Wiedniu końca XIX wieku i tajemnica, która połączy ich losy na zawsze

A kiedy wszystko si zmienia i wiat staje si straszniejszy od jakiejkolwiek legendy, Krysta odkrywa, e wyobra nia ma wi ksz moc, ni kiedykolwiek podejrzewa a Te dwa wiaty stan si cz ciami jednej znacznie wi kszej opowie ci, kt ra wnika w najciemniejsze, najbardziej wstydliwe miejsca historii XX wieku

Breuer postanawia zg bi przyczyny jej stanu

Dziewczynka, zatopiona w historiach o Hanselu i Gretel, Fleci cie i innych ba niowych postaciach, nie dostrzega niebezpiecze stwa, kt re czai si wok

ELIZA GRANVILLE urodzi a si w Worcestershire, obecnie mieszka we Francji

Jej mama zmar a, ojciec pracuje w lecznicy z lud mi-zwierz tami

NAZISTOWSKIE NIEMCY, WIELE LAT P NIEJ Ma a, zagubiona Krysta ca ymi dniami bawi si sama

Przez ca e ycie fascynowa y j moc i symbolika legendarnych historii, a pomys na powie Gretel i ciemno narodzi si , kiedy zacz a bada wzmo one zainteresowanie ba niami w czasach Trzeciej Rzeszy.

WIEDE , 1899 rok S ynny psychoanalityk Josef Breuer spotyka najdziwniejsz ze swoich pacjentek

Znaleziona nieopodal szpitala dla psychicznie chorych, chuda, z ogolon g ow , twierdzi, e nie ma imienia ani uczu e w og le nie jest cz owiekiem