Новое

Kora. Opowiadania

4.1 звезд, основано на 86 отзывах

RUR 443.58

В наличии

Описание

Najnowszy zbiór opowiadań jednej z najbardziej lubianych i podziwianych autorek krótkiej formy

Irish Times International Prize for Literature, PEN/Malamud Award i Rea Award

Jej ksi ki zosta y uhonorowane licznymi nagrodami, m.in

Kora to opowiadania, kt rych bohaterowie musz zaryzykowa radykaln yciow zmian , byle tylko spe ni o si ich pragnienie bycia w zwi zku z kimkolwiek

Lorrie Moore przywo uje nieuniknione smutki i komiczne pu apki ycia

Lorrie Moore z pewno ci b dzie si do nich zalicza . Harper s Magazine

Lorrie Moore Mistrzyni opowiada , bardzo znana i ceniona w Ameryce

Oto ludzie udr czeni, uciemi eni, uwi zani jedni utrzymuj si na powierzchni dzi ki nastoletnim dzieciom, drudzy obsesyjnie randkuj po rozwodzie, inni mierz si z powa n chorob wieloletniego przyjaciela, jeszcze inni nie dochowuj wierno ci swoim marzeniom

Przenikliwe spostrze enia obyczajowe, publiczne i prywatne absurdy ycia, dramatyczna ironia i lekko szalona mi o przewijaj si przez wszystkie opowiadania w niepokoj cym miszmaszu tragedii i komedii to po czenie jest znakiem firmowym prozy Lorrie Moore

Wieloletnia wyk adowczyni kreatywnego pisania na University of Wisconsin-Madison, obecnie profesor na wydziale anglistyki Vanderbilt University

Jedna z 10 najlepszych ksi ek 2014 PUBLISHER S WEEKLY Za pi dziesi t lat mo e si okaza , e o tym, jak wygl da o ycie w naszych czasach, opowiadaj utwory bardzo nielicznych autor w